Home » Historický vývoj „Trpaslíka“

Historický vývoj „Trpaslíka“

Ahoj pivníci,  historie se začala psát v roce 2002. První, ale skutečně vařené pivo bylo až v roce 2008, což je doloženo např. „Varnými listy“.

Nejprve byly „vařený“ piva z koncentrátu. Musím se přiznat, že nejsou špatná, ale přece jen toto není vaření piva. Jedná se jen a pouze o rozpuštění hotového koncentrátu ve vodě a naočkování kvasnicemi. Maximálně lze jen trochu přichmelit. Toto kouzlo, ale relativně brzy pominulo a rovněž kvalita piva nebyla taková, jak by člověk očekával. A protože se jedná dnes již o historii, musím k tomu dodat, že i tyto dnes běžné suroviny – koncentráty, se kupovaly poměrně složitě. Nebyly žádné e-shopy a pod.

První skutečná várka byla v únoru 2008 a protože nebyly ještě dostatečné podmínky, byly tyto várky udělány jen infuzní metodou. Trochu to bylo i z obavy, aby vše dobře vyšlo a nakonec je tento způsob nejjednodušší. Vždyť se „dílo“ jen postupně ohřívá na několik různých technologických teplot. Nemusí se nic přelévat z nádoby do nádoby, hlídat a míchat a sledovat teploty. Prakticky to běží úplně samo. Podíváme li se od nás na západ, prakticky skoro celý homebrewářský svět vaří nejčastěji touto metodou.

Později, t.j na začátku roku 2009, byl vytvořen systém, jak jej používám dodnes a jen se postupně vylepšují některé detaily.  Základ tohoto systému je varný elektrický hrnec, který je upraven pouze tím, že je k němu přivařen vývod s kvalitním kohoutem o průměru 1″ – jeden anglický palec a nebo také 25,4 mm. Původní 3/4″, se neosvědčil, protože docházelo k ucpání vývodu mlátem. Trochu mám obavy, že možná bude i toto málo a potom by byl navařen vývod 5/4″. To není problém, problém je spíše estetický, relativně malý hrnec a k tomu poměrně veliký kohout. No uvidíme. Uvedený hrnec byl dále vybaven elektrickým míchadlem ze stěračového motorku a celý systém je ovládán pomocí programu „Thomase Karpena“, který tento program uveřejnil k volnému použití. Uvedený program autor postupně vylepšuje a poslední verze již obsahuje češtinu, kterou doplnil jeden z nás – Kralupský ďáblík. Čeština není dokonalá, ale to jen proto, že původní program neumožňuje plně akceptovat českou gramatiku. Celé řízení varného procesu se odvíjí od sledování teploty vařeného „díla“.  A tím dále postupného sledování nárůstu teploty v čase. Existuje již několik kolegů u nás a i na Slovensku, kteří uvedený program používají bez problémů.

Poslední inovace, která proběhla, je montáž digitální regulace teploty v ledničke, která je vyhrazena, pouze jako chladící prostor pro „spilku“ a také slouží k „ležení – dozrávání“ piva. K tomuto účelu byl zakoupen digitální teploměr od firmy Flajzar.  Uvedené zařízení je naprosto perfektní záležitost, protože umožňuje regulaci pro kvašení, ale potom i pro dozrávání piva. Velmi jednoduché ovládání a pro homebrewing, je toto zařízení velmi vhodné.

.

Nejposlednější inovace v mém hobby mikropivovaru se netýká přímo varny, ale věcí okolo něj. Postupně jsem v průběhu času odpovídal na poměrně velké množství stále stejných dotazů. vždy jsem se snažil všem odpovědět, protože sám vím jak jsem kdysi sháněl i já první informace. Většinou však byly dotazy stejné a nebo obdobné a tak jsem si nejdříve udělal jen pár poznámek a později jsem tyto poznámky rozšiřoval a upravoval až jsem se dostal k číslu téměř 200 stran formátu A4. Na radu kolegů, jsem se potom odvážil oslovit některá nakladatelství a nakonec jsem se dohodl s nakladatelstvím „Svojtka“ a vydal jsem knihu „Uvařte si pivo doma. Uvedenou knihu lze snadno zakoupit v běžné obchodní síti a tato je určena úplným začátečníkům …

Tolik tedy k vývoji u mne doma

 

Comments are closed.

viagra