Home » Aktuality

První setkání moravsko-slezského amatérského pivovarnictví.

24. Březen 2010 Bez komentáře

Zdravím všechny pivníky a s velikým potěšením uvádím příspěvek Petra Měrky z Kosteleckého chmelovárku.

Petr si se svými kamarády dal tu práci a zorganizoval setkání, které mělo být zpočátku jen setkáním takřka rodinným. Co se z toho dále vyvinulo si již přečtěte sami v příspěvku autora.

Poznámka: doplním ještě fotografie, ale to se zatím teprve učím a tak mi to trvá déle. Určitě je, ale připojím. Kdo by byl netrpělivý může se již teď podívat na                  

 http://leteckaposta.cz/681491969  

 

http://leteckaposta.cz/432895586

 

 

KOSTELECKÉ CHMELOVÁREK

 

První březnovou sobotu byl Kostelec u Holešova bez nadsázky hlavním městem moravsko-slezského amatérského pivovarnictví.

Pivovarná družina nově vznikajícího občanského sdružení Kosteláň v tomto termínu pořádala setkání  vyznavačů vaření piva v domácích podmínkách, tzv homebrewingu.

Z původně zamýšleného komorního setkání několika lidí se díky obrovskému zájmu  vyvinula akce s mezinárodní účastí.

Celá akce začala už brzo dopoledne , kdy se začali sjíždět účastníci ze všech koutů republiky i ze Slovenska, nejexotičtějšími účastníky byli u nás vařící a studující bratři, původem z Kypru, celkem dorazilo na pět desítek osob.

Zlatý hřeb dne přišel na řadu hned v úvodu, byla jím exkurze humnové sladovny v nedalekých Záhlinicích. Účastníci akce, včetně několika zvědavců z řad obyvatel obce bezezbytku zaplnili autobus přistavený sladovnou  k přepravě účastníků.

Areál sladovny a pivovaru v Záhlinicích byl postaven koncem devatenáctého století, pivo se zde vařilo jen necelých třicet roků, provoz sladovny však funguje nepřetržitě více než 100 let.  Díky tomu, že v minulém století nedošlo k žádné významnější přestavbě, je záhlinická sladovna vzácně v původním stavu, zajímavá jak z technického, tak architektonického hlediska.

Provozem nás prováděl jednatel fimy Raven trading vlastnící sladovnu p. Aleš Přinosil. Z celého jeho vystoupení bylo vidět zaujetí a hrdost na řemeslo, které zde vykonávají v duchu staletých tradic, kdy klasickou technologií produkují humnový slad nejvyšší kvality, dnes velmi žádaný menšími a restauračními pivovary.

Po krátkém seznámení s historií, jsme sladovnu prozkoumali od rozlehlých sklepních humen, na kterých zrno klíčí, až po sklady hotového sladu v hrádích na půdě sladovny, prošli jsme celý technologický proces a viděli v praxi jednotlivé činnosti vykonávané při výrobě sladu.

Po návratu do Kostelce pokračoval program odborné části blokem přednášek. Zástupce sladovny pohovořil o historii sladovnictví na Kroměřížsku, sládci restauračních pivovarů Moritz z Olomouce a Hukvaldy představili svoje pivovary a majitel domácího pivovárku Zlínský švec ze Sazovic se s účastníky podělil o svoje zkušenosti s překonáváním úskalí byrokracie při rozjezdu oficiálního minipivovaru.

V rámci akce proběhla také komentovaná degustace téměř čtyř desítek vzorků uvařených a přivezených účastníky. Kvalita jednotlivých vzorků byla vesměs velmi dobrá, některé  podle předsedy degustační komise p. Přinosila snesly ty nejpřísnější kritéria a vybrat mezi nimi ty nejlepší byl velmi nesnadný úkol.

Nakonec byli vybráni čtyři účastníci, kterým byla po právu udělena Velká cena Kosteleckého chmelovárku.

GRAND PRIX Kostelecký chmelovárek 2010

obdrželi tito amatérští sládci:

Libor Antálek                      za vyrovnanou kolekci vícestupňových speciálů Dražan

Jan Salaba              za tmavý speciál Lišák

Jiří Michalovič                    za excelentní kolekci piv typu Weizen

Vlasta Martinec                  za kolekci ležáků a především skvělé nealkoholické pivo

K večeru se program otevřel i pro širší veřejnost, čehož využilo mnoho desítek obyvatel Kostelce i bližšího okolí. Připravena byla výstavka a ochutnávka základních i speciálních druhů sladů, ukázky zařízení potřebného k vaření piva v domácích podmínkách a hlavně ochutnávka speciálních a domácích piv.

Na čepu byl :

Kvasar 14 – speciál  medový     Pivovar Černá Hora

Velen 12 – pšeničné pivo            Pivovar Černá Hora

Orel 12                                              Pivovar Černý Orel Kroměříž

Moritz 12                              Hostinský pivovar Moritz Olomouc

Maizel 11   polotmavý ležák        Hostinský pivovar Moritz Olomouc

Megal 13   polotmavý ležák        Hrncovar Megal Kostelec

Šarlotino čaro 16   tmavý            Hrncovar Megal Kostelec

Císař  12       tmavý                        Salabův domácí pivovárek Krnov       

Lišák  13       polotmavý    Salabův domácí pivovárek Krnov

Kobeřice 12                        Plhalův pivovárek Kobeřice

Obrovskou zásluhu na hladkém a úspěšném průběhu akce má zástup cca čtrnácti pomocníků z řad rodiny a přátel, bez jejichž přičinění bych o uspořádání setkání amatérských sládků mohl jen tiše snít.

Poděkování patří také fy Raven trading, zastoupené p. Přinosilem,  nejen za  zajištění prohlídky sladovny, autobusu k přepravě účastníků a výstavky sladů, ale hlavně za přízeň, kterou chovají k našemu ušlechtilému koníčku.

Kladné reakce účastníků akce mě vedou k přesvědčení, že první ročník nebyl zároveň ročníkem posledním a pevně věřím, Kostelecké chmelovárek bude i v příštích letech akcí, která do naší obce přivede desítky  fanoušků kvalitního, klasickými postupy vařeného piva.

Pro počtení všem homebrawařům sepsal a fotografoval Petr Měrka.

Comments are closed.

viagra